IMA badge Winner MUSE badge

LIFT UP PROGRAMLARI

Programlarımıza katılarak, lisans bitirme projeni, yüksek lisans veya doktora araştırmalarını Türkiye’nin en iyi mühendislerinin rehberliğinde, Türk Havacılık Uzay Sanayii’nde gerçekleştirmeye hazır mısın?

sky-logo

Üniversite son sınıf öğrencisiysen ve lisans bitirme projeni Türkiye’nin en iyi mühendislerinin rehberliğinde gerçekleştirmek istiyorsan, LIFT UP’a başvur!

Başvuru Dönemi: Eylül 2023
sky-logo

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinde yüksek lisans veya doktora öğrenimi görüyor, araştırma çalışmalarını Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin ilgili üniversitelerde kurmuş olduğu Ar-Ge Laboratuvarları’nda yürütürken kısmi zamanlı çalışma arkadaşımız olmak istiyorsan, LIFT UP +’a başvur!

sky-logo

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinde doktora öğrenimi görüyor ve doktora araştırmalarını havacılık ve uzay alanında gerçekleştirmek istiyorsan, LIFT UP++’a başvur!

NEDİR?

LIFT UP, üniversitelerin lisans bölümlerinde öğrenim gören genç yeteneklerimizin sanayi odaklı lisans bitirme projelerini Türk Havacılık Uzay Sanayii bünyesinde gerçekleştirmelerini sağlayan programdır. Program kapsamında lisans bitirme projelerine sunulan destekler, Türk Havacılık Uzay Sanayii mühendislerinden atanan sanayi danışmanları ve proje sürecinizde sunulacak fırsatlar, projeniz ve kariyer yolculuğunuzda rakiplerinizden ayrılmanıza katkı sunar.

LIFT UP +, havacılık ve uzay alanındaki yüksek lisans ve doktora çalışmalarının, Türk Havacılık Uzay Sanayii ve YÖK arasındaki iş birliği protokolü kapsamında ilgili üniversitelerde açılan nitelikli Ar-Ge laboratuvarlarında yürütülmesine olanak sağlayan “Yüksek Lisans ve Doktora Bilimsel Araştırmalar Programı”dır. LIFT UP+ ile araştırmacılara; özgün platformlarda kullanılacak ileri Ar-Ge çözümlerini akademisyenlerle, Türk Havacılık Uzay Sanayii mühendisleriyle ve öğrencilerle birlikte geliştirebilme, lisansüstü araştırma faaliyetlerini yürütebilme ve Türk Havacılık Uzay Sanayii’nde kısmi zamanlı çalışan olarak ilgili Ar-Ge laboratuvarlarının koordinasyonundan sorumlu olma fırsatı sunulmaktadır.

LIFT UP ++, doktora çalışmalarının Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin çağrıya çıktığı faaliyet alanları ile ilgili olarak yürütülmesini sağlayan “Sanayi Odaklı Doktora Araştırmaları Programı“dır. Bu kapsamda, üniversitelerde yapılacak olan araştırma ve geliştirme çalışmalarının havacılık üzerine yapılması ve havacılık sektörü için nitelikli araştırmacı kazandırma hedefi güdülmektedir. Çağrıya çıkılan farklı disiplinlerdeki konulara başvuru yapan ve kabul alan araştırmacılara bütçe desteği sunulmaktadır.

LIFT UP OLANAKLAR

BÜTÇE DESTEĞİ

Makine, teçhizat ve yazılım giderleri, sarf malzeme giderleri, hizmet alımları, seyahat giderleri ve proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler için 10.000 TL bütçe desteği sağlanmaktadır.

ALTYAPI DESTEĞİ

Projeleriniz için ihtiyacınız olan makine-teçhizat, sarf malzeme, yazılım, hizmet alımı ve seyahat bütçe giderleri için destek sağlanmaktadır.

DESTEK MEKTUBU

Öğrencilerimize, TÜBİTAK-2209 B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı başvurusu için destek mektubu hazırlanmaktadır.

BÜTÇE DESTEĞİ

Makine- teçhizat, sarf malzeme ve hizmet alımı giderleri için ; Yüksek Lisans tez projelerinde 30.000 TL ve Doktora tez projelerinde 60.000 TL bütçe desteği sağlanmaktadır.

AYLIK ÜCRET

Minimum mühendis maaşının geldiği gün sayısına oranlanmasına göre ücret ödenmektedir.

SİGORTA

Araştırmacılarımız şirketimizin genel sağlık sigortasından faydalanmaktadır.

İSTİHDAM

Araştırmacılarımıza program kapsamındaki laboratuvarlarda kısmi zamanlı olarak istihdam sağlanmaktadır.

BÜTÇE DESTEĞİ

Doktora eğitimi boyunca (asgari 8 dönem, azami 10 dönem) aylık asgari ücretin 2 katı kadar bütçe desteği sağlanmaktadır.

ALTYAPI DESTEĞİ

Makine-teçhizat, sarf malzeme ve hizmet alımı giderleri için 60.000 TL bütçe desteği sağlanmaktadır.

LIFT UP KATILIMCILARINA SAĞLANAN AYRICALIKLAR

SANAYİ DANIŞMANLIĞI

Türkiye’nin en iyi mühendislerinden proje boyunca sanayi danışmanlığı

MENTORLUK

Türkiye’nin en iyi mühendislerinden mentorluk imkanı

MENTORLUK

Türkiye’nin en iyi mühendislerinden mentorluk imkanı

EĞİTİM & GELİŞİM

Ülkemizin en kapsamlı kurumsal akademilerinden biri olan TUSAŞ Akademi’yle sürekli eğitim ve gelişim

Keşfet

PROFESYONEL MÜHENDİSLİK

Türkiye’nin en büyük projelerinde profesyonel mühendislik deneyimi

İLERİ DÜZEY AR-GE ÇALIŞMALARI

Havacılık ve uzay alanına yönelik yeni nesil çalışmalar yapma

ARAŞTIRMA ALTYAPISI

Laboratuvarlardaki ileri düzey araştırma altyapımızdan faydalanabilme

SIKÇA SORULAN SORULAR

Başvuru dönemlerinde proje konuları internet sitemizde (https://liftup.tusas.com/) yayımlanmaktadır.
Hayır. Yayınlanmış proje konuları dışında proje konusu önerisi alınmamaktadır.
Başvurular tüm üniversitelere açıktır.
Bazı projelerde, özellikle belirtilmiş olan illerimizde yer alan Türk Havacılık Uzay Sanayii ofislerinin alt yapı olanaklarının kullanılması beklendiği için, ilgili illerde bulunan üniversitelerden gelecek başvuruların değerlendirmeye alınması planlanabilmektedir. Dolayısıyla, ilgili üniversitelere öncelik verilmektedir. İlgili Türk Havacılık Uzay Sanayii ofisine düzenli olarak gelebilme durumunun niyet mektubunda belirtilmesi durumunda, ilgili husus sanayi danışmanı tarafından ayrıca değerlendirilebilmektedir. Dolayısıyla başvuru yapılmasına engel bir durum bulunmamaktadır.
https://liftup.tusas.com/ adresinde yayımlanan her proje konusu özelinde başvuru yapabilecek bölümlere yer verilmektedir.
"Uygun Bölümler" alanında yer alan bölümler tercih sebebi olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Bununla birlikte, bazı projeler disiplinler arası yaklaşımla yürütülebildiği için, "İlgili Diğer Bölümler" alanında yer alan bölümlerde öğrenim gören öğrenciler de değerlendirmeye alınabilmektedir. "Uygun Bölümler" ve "İlgili Diğer Bölümler" alanında olmayan bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin niyet mektubunda belirtecekleri geçmiş çalışmalar, yetkinlikler, başarılar ve motivasyonlarına göre başvuru yapmalarında da bir engel bulunmamaktadır.
Mühendislik bölümlerine ek olarak; belirli dönemlerde Uluslararası İlişkiler, İşletme, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi ve İstatistik gibi bölümler için de başvuruya açık projeler bulunmaktadır.
Başvurular Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleştirilebilmektedir.
LIFT UP projelerinin, üniversitelerdeki bitirme projesi dersi ile bağlantısı olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda, akademik danışmanın uygun gördüğü zamanlama ve planlama ile LIFT UP projeleri yürütülebilmektedir.
Bitirme projesi dersi üniversitede güz döneminde açılmasa da, projede hedeflenen çıktılara ulaşabilmek ve proje odaklı oryantasyon sürecini daha verimli deneyimleyebilmek için proje çalışmalarına güz döneminden başlanması, dolayısıyla LIFT UP projelerine güz döneminde başvurulması tavsiye edilmektedir. İlgili tüm hususların, akademik danışman ile birlikte değerlendirilmesi uygun olacaktır.
Proje ekibindeki öğrencilerin genel ağırlıklı not ortalamalarının aritmetik ortalamasının 2,75 ve üzeri olması gerekmektedir.
LIFT UP programı kapsamında, proje ekibinde sadece lisans son sınıf öğrencileri resmi olarak görev alabilmektedir.
Evet.
Lisansüstü öğrenciler LIFT UP projelerinde görev alamamaktadır. Lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarının desteklendiği LIFT UP + ve LIFT UP ++ adında ayrı programlarımız bulunmaktadır. Detaylı bilgi için https://kariyer.tusas.com/liftup sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Evet.
Evet.
Birden fazla projeye başvuru yapılması mümkündür. Proje ekibinin yetkinliklerine en uygun proje ya da projelere başvuru yapılması tavsiye edilmektedir.
Olumlu değerlendirilen başvurular için akademik danışman, öğrenciler ve sanayi danışmanının yer aldığı bir başlangıç / müzakere toplantısı düzenlenmektedir. Söz konusu toplantıda; projenin kapsamı, projede izlenmesi beklenen yöntemler, Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından sağlanacak destekler, veri paylaşımı ve benzer konularda detaylı görüşmeler yapılarak her iki tarafın mutabık olduğu projeler başlatılmaktadır. Bu anlamda başvuru yapılması ve değerlendirme sonucuna göre detayların ilgili toplantıda görüşülmesinin daha uygun olabileceği değerlendirilmektedir.
Proje başlangıç ve bitiş tarihleri proje ekibi tarafından, üniversitelerin akademik takvimlerine göre önerilebilmektedir.
Başvuru dokümanlarının internet sitemizde bulunan BAŞVURU bölümünde dijital olarak iletilmesi yeterlidir. Basılı olarak iletilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.
Transkript ve öğrenci belgelerinin ıslak imzalı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Öğrenci bilgi sisteminden alınan çıktıların başvuru formuna yüklenmesi yeterlidir.
Hayır.
Niyet mektubunda, başvurulacak proje kapsamında sağlanacak katkıların, gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin, proje ekibinin konuyla ilgili geçmiş çalışmalarının (makale, bildiri, patent, proje, ödül, yarışma vb.) ve proje ekibinin motivasyonunun belirtilmesi beklenmektedir.
Hayır, proje ekibi adına bir niyet mektubunun hazırlanması yeterlidir.
Niyet mektubunun ve özgeçmişin; proje ekibinde Türk öğrenciler varsa Türkçe, yabancı uyruklu öğrenciler varsa İngilizce hazırlaması beklenmektedir.
Bazı durumlarda, akademik danışmanın e-posta adresine çeşitli sebeplerle onay mesajı ulaşamaya bilmektedir. Başvuru formuna, akademik danışmanın farklı bir e-posta adresini yazarak sürecin yeniden başlatılarak ilerletilmesi tavsiye edilmektedir.
İnternet sitemizde belirtilen başvuru şartlarını sağlayan tüm başvurular; ekibin not ortalaması, proje ile ilgili varsa önceden gerçekleştirilen çalışmalar, proje konusunda alınan derslerdeki başarılar, niyet mektubunda belirtilen hususlar ve sanayi danışmanı tarafından beklenen kriterler çerçevesinde çok boyutlu olarak değerlendirilmektedir.
Başvurular, Türk Havacılık Uzay Sanayii LIFT UP ekibinin ön değerlendirmesi ve sanayi danışmanlarının teknik değerlendirmesi sonucu proje ekibine açıklanmaktadır. Değerlendiren uzmanların yoğunluğuna göre başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi değişiklik göstermekte olup, sonuçların en kısa zamanda açıklanması için azami önem ve gayret gösterilmektedir.
Olumlu ya da olumsuz değerlendirme sonucu, akademik danışmana ve öğrencilere e-postayla gönderilmektedir.
Projeler, konu ve kapsamlarının gereği olarak uzaktan ve / veya Türk Havacılık Uzay Sanayii tesislerinde yürütülebilmektedir. Proje faaliyetlerinin Türk Havacılık Uzay Sanayii’nde yürütülmesinin gerekli olduğu durumlarda, sanayi danışmanları ile proje ekibinin ortak kararına göre ziyaret sıklığı belirlenmektedir.
Öğrencilerin Türk Havacılık Uzay Sanayii Tesislerine gelmesi gereken durumlarda, giriş için gerekli bilgiler sağlanarak ziyaretleri planlanabilir. Öğrencilerin, sanayi danışmanı ile belirlenen tarihlerde Türk Havacılık Uzay Sanayii Tesislerine sürekli ya da periyodik gelmesi gereken durumlarda ise giriş ve çıkışları kolaylaştırmak amacıyla gerekli evrakların sağlanması durumunda "LIFT UP Öğrencisi" giriş kartı verilebilmektedir.
Müsait olması durumunda Türk Havacılık Uzay Sanayii Misafirhanesi’nde konaklama imkânı sağlanabilmektedir.
Proje çalışmaları kapsamında Türk Havacılık Uzay Sanayii Tesislerine giriş kartı temin edilmesi sanayi danışmanı tarafından uygun değerlendirilirse, ilgili kart ile servis imkanından faydalanmak mümkün olabilmektedir.
Gerçekleştirilen LIFT UP projesi kapsamında TÜBİTAK destek programlarına başvuru yapılabilir. TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı başvuruları Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından desteklenmekte olup başvuru için gereken Destek Mektubu, sanayi danışmanı değerlendirmeleri doğrultusunda öğrencilere iletilebilmektedir.
Projelerde harcama kalemleri varsa, Üniversite tarafından yapılan harcamaya ilişkin kesilen faturayla, sanayi danışmanı tarafından uygun görülen ve 10.000 TL’ye kadar (KDV ve kurum payı hariç) bütçe sağlanmaktadır. Bu kapsamda, aşağıdaki bütçe kalemlerine destek verilmektedir.

• Makine, teçhizat ve yazılım giderleri
• Sarf malzeme giderleri
• Hizmet alımları
• Seyahat giderleri
• Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler
Ödemelerin yapılabilmesi için üniversite bünyesinden faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) veya Döner Sermaye üzerinden Türk Havacılık Uzay Sanayii adına tek seferde proje bedeli olarak toplam harcamanın fatura edilmesi beklenmektedir.
Faturanın Türk Havacılık Uzay Sanayii’ne ulaşmasına müteakip 10 ila 15 iş günü içerisinde ödemeler gerçekleştirilebilmektedir.
Aynı anda TÜBİTAK’tan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii’nden bütçe desteğinin alınmasında bir engel bulunmamaktadır.
Proje konusu ve kapsamı ile sanayi danışmanının uygunluğuna göre, bazı proje konularında birden fazla proje ekibi LIFT UP projesi yürütebilmektedir.
Proje konusu ile ilgili olarak, Türk Havacılık Uzay Sanayii verisinin proje ekibi ile paylaşması gereken veri olması durumunda, taraflar arasında Bilgi Değişimi ve Gizliliği Sözleşmesi imzalanmaktadır.
Proje çalışmaları sonucunda bildiri kitapçığı hazırlanarak LIFT UP internet sitesinde yayımlanmaktadır. Aynı zamanda, proje çıktılarının ulusal / uluslararası bilimsel toplantılarda (kongre, sempozyum, çalıştay, konferans vb.) ve hakemli dergilerde yayımlanması teşvik edilmektedir.
Proje kapsamında ortaya çıkabilecek fikri ve sınai mülkiyet hakları, taraflar arasında imzalanacak sözleşme ile yönetilmektedir.
Değişiklik talebinin gerekçeli açıklamasının ilk / mevcut akademik danışman tarafından Türk Havacılık Uzay Sanayii LIFT UP ekibine iletilmesi durumunda değerlendirmeye alınabilmektedir. Projeye eklenecek yeni öğrenci ya da öğrencilerin özgeçmiş ve transkript belgelerinin de gönderilmesi beklenmektedir.
Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin destek / sponsor olduğu ve / veya jüri olarak yer aldığı yarışmalara LIFT UP projelerinin çıktılarıyla katılım sağlanmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.
İlgili programda proje ekibindeki öğrencilere Türk Havacılık Uzay Sanayii işe alım kriterleri doğrultusunda istihdam olanakları değerlendirilebilmektedir. İşe alım mülakatlarında Türk Havacılık Uzay Sanayii ile LIFT UP projesi gerçekleştirilmesi hususunda bilgi verilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmekte ve tavsiye edilmektedir.
LIFT UP+’ın yürütüldüğü Ar-Ge Laboratuvarlarımız aşağıdaki gibidir:

1. Marmara Üniversitesi – TUSAŞ Havacılık Yapısalları ve Optimizasyon Laboratuvarı
2. Gazi Üniversitesi – TUSAŞ İleri İmalat Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı
3. Karadeniz Teknik Üniversitesi – TUSAŞ İHA Teknolojileri ve Termal Yönetim Sistemleri Laboratuvarı
4. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – TUSAŞ Dinamik Test ve Modelleme Laboratuvarı
5. Fırat Üniversitesi – TUSAŞ Bilişim ve Dijital Araştırmalar Laboratuvarı
6. İstanbul Teknik Üniversitesi – TUSAŞ Hesaplamalı Mühendislik Laboratuvarı (Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
7. Atatürk Üniversitesi – TUSAŞ Hidrojen ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı
8. Boğaziçi Üniversitesi – TUSAŞ MEMS (Mikro Elektrik-Mekanik Sistemler) Laboratuvarı
9. Ege Üniversitesi – TUSAŞ İleri Kaplamalar, İnce Filmler ve Yüzey Araştırmaları Laboratuvarı
10. Gebze Teknik Üniversitesi – TUSAŞ Havacılık İleri Araştırmalar Laboratuvarı
11. İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa - TUSAŞ Nesnelerin İnterneti ve Kuantum Teknolojileri Laboratuvarı
12. İstanbul Üniversitesi – TUSAŞ Elektro-Optik Teknolojiler Laboratuvarı
13. Dokuz Eylül Üniversitesi – TUSAŞ Akış Dinamiği ve Benzetimi Laboratuvarı
14. Erciyes Üniversitesi – TUSAŞ Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı
15. Ankara Üniversitesi – TUSAŞ Yapay Zeka Teknolojileri Laboratuvarı
16. Yıldız Teknik Üniversitesi – TUSAŞ Aviyonik Sistemler Tasarım ve Analiz Laboratuvarı
17. Sabancı Üniversitesi – TUSAŞ Yenilikçi Kompozit Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı
18. Hacettepe Üniversitesi- TUSAŞ Sabit Kanat Hava Araçları Yazılım Geliştirme Laboratuvarı
19. Bursa Uludağ Üniversitesi – TUSAŞ Akıllı Mühendislik Sistemleri Laboratuvarı
20. Ortadoğu Teknik Üniversitesi-TUSAŞ Sabit ve Döner Kanat Uçuş Kontrol algoritmaları Geliştirme Laboratuvarı
LIFT UP+’a www.vizyonergenc.com adresi üzerinden açılacak ilan ile başvuru yapabilirsin.
 • • T.C. vatandaşı olmak,
 • • Ar-Ge Laboratuvarlarımızın bulunduğu üniversitelerin aşağıdaki bölümlerinde lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak:
  • - Makine Mühendisliği
  • - Elektrik Mühendisliği
  • - Elektronik Mühendisliği
  • - Elektrik-Elektronik / Haberleşme Mühendisliği
  • - Havacılık (ve Uzay) Mühendisliği
  • - Uçak Mühendisliği
  • - Uzay Mühendisliği
  • - Bilgisayar Mühendisliği
  • - İmalat Mühendisliği
  • - Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
  • - Metalürji Mühendisliği
  • - Kimya Mühendisliği
  • - Endüstri Mühendisliği
  • - Mekatronik Mühendisliği
  • - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
  • - Yazılım Mühendisliği
  • - Yapay Zeka Mühendisliği
  • - Fizik Mühendisliği
 • • Tez aşamasında tez önerisini vermemiş olmak,
 • • Lisans ortalamasının 2.85 (4’lük sistemde) ve üzeri olması,
 • • Hiçbir kurumda çalışmıyor olmak,
 • • Haftada en az 2 gün Türk Havacılık Uzay Sanayii kısmi zamanlı çalışanı olarak laboratuvarlarımızda görev yapabilecek olma
• Makine Mühendisliği
• Elektrik Mühendisliği
• Elektronik Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik / Haberleşme Mühendisliği
• Havacılık (ve Uzay) Mühendisliği
• Uçak Mühendisliği
• Uzay Mühendisliği
• Bilgisayar Mühendisliği
• İmalat Mühendisliği
• Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
• Metalürji Mühendisliği
• Kimya Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği
• Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
• Yazılım Mühendisliği
• Yapay Zeka Mühendisliği
• Fizik Mühendisliği
• Lisans mezuniyet belgesi
• Lisansüstü öğrenci belgesi
• Onaylı lisans ve yüksek lisans/doktora transkripti
• Üniversiteye yerleşme sırası (ÖSYM sisteminden yerleşme sırasını gösteren belge)
• Vesikalık fotoğraf
• Yabancı dil sınav sonuç belgesi
• Özgeçmiş
• Bölüm birincisi, ikincisi ya da üçüncüsü olmak
• TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ya da Avrupa Birliği tarafından düzenlenen projelerden herhangi birinde 2 yıl ve üzeri araştırmacı veya bursiyer olarak görev almak
• SCI, SCI Exp. SSCI, A&HCI indekslerinden biri kapsamında yayınlanmış makaleye sahip olmak
• Başta havacılık ve uzay sanayii teknolojilerine yönelik ve benzer alanlarda ulusal/uluslararası yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesine sahip olmak
• Son 5 yıl içinde alınmış, ilgili branş özelinde ALES puanının 90 ve üzeri olması
• Çift ana dal programını tamamlamış olmak
*Bu belgeleri başvuru esnasında yüklemen gerekmektedir.
 • • Laboratuvarların akademik koordinatörüyle birlikte laboratuvarın etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak, laboratuvarlarda yapılan çalışmaların koordinasyonunu organize etmek ve laboratuvarda lisans ve lisansüstü faaliyet gerçekleştiren öğrencilerin iş birliği içerisinde çalışmalarını sağlamak
 • • HPC (High-Performance Computing) sistemi kullanımından sorumlu olmak
  • o HPC Sisteminin Yönetimi: HPC sisteminin düzgün çalışmasını sağlamak için sorun giderme ve bakım faaliyetlerinde yer almak
  • o Kullanıcı Desteği: HPC sistemi kullanıcılarına teknik destek sağlamak, kullanıcıların HPC sisteminin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için yönlendirme yapmak ve sorularını yanıtlamak
  • o Güvenlik ve Veri Bütünlüğü: HPC sisteminin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak, veri bütünlüğünü ve gizliliğini korumak için uygun güvenlik protokollerini uygulamak
 • • Türk Havacılık Uzay Sanayii Üniversite İlişkileri Müdürlüğü ile aktif iletişim halinde olmak
 • • Araştırmacıların rol ve sorumlulukları, laboratuvarın özel ihtiyaçlarına ve Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin beklentilerine bağlı olarak değişebilir. Her laboratuvarın kendine özgü gereksinimleri ve projeleri olduğundan, öğrencilerin çalıştıkları laboratuvarın amaçlarına ve çalışma alanlarına uyum sağlamaları beklenir.
Araştırmacıların haftada en az 2 gün ilgili Ar-Ge Laboratuvarında kısmi zamanlı olarak çalışması beklenmektedir.
LIFT UP + kapsamında şu anda “başka bir kurum ve kuruluşta sigortalı çalışan olmaması” şartımız bulunmaktadır.
Her bir Ar-Ge Laboratuvarında kısmi zamanlı çalışacak olan araştırmacıların yüksek lisans ve doktora tez konularının, danışman hocaları ile havacılık ve uzay alanına bağlı kalınarak seçilmesine izin verilecektir.
Araştırmacılar, laboratuvarda kısmi zamanlı olarak Türk Havacılık Uzay Sanayii bünyesinde istihdam edilecektir.
Başvurular Türkiye’deki tüm üniversitelere açıktır.
Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından https://vizyonergenc.com/ adresinden çağrıya çıkılan konuları inceleyip çalışma alanınıza uygun olan konuyu seçerek başvuru yapabilirsiniz.
• TC vatandaşı olmak,
• Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin belirlemiş olduğu doktora konularında araştırma çalışmaları yapıyor olmak,
• Lisans ortalamasının 2.85 (4’lük sistemde) ve üzeri, yüksek lisans not ortalamasının 3.20 (4’lük sistemde) ve üzeri olması,
• Tez aşamasında ise tez önerisinin verilmemiş olması,
• Başvuru yapan öğrencinin hiçbir kurumda çalışmıyor olması,
• Doktora tezinin tamamlanmasıyla Türk Havacılık Uzay Sanayii’de 2 yıl mecburi çalışmanın kabul edilmesi,
• YDS (70+), YÖKDİL (70+), IELTS (6+), TOEFL 70+ olması,
• TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı bursu almıyor olmak.
Üniversitelerin aşağıdaki bölümlerinde doktora yapıyor olmak:

• Makine Mühendisliği
• Elektrik Mühendisliği,
• Elektronik Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik / Haberleşme Mühendisliği
• Havacılık (ve Uzay) Mühendisliği
• Uçak Mühendisliği
• Uzay Mühendisliği
• Bilgisayar Mühendisliği
• İmalat Mühendisliği
• Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
• Metalürji Mühendisliği
• Kimya Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği
• Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
• Yazılım Mühendisliği
• Yapay Zeka Mühendisliği
• Fizik Mühendisliği
• Meteoroloji Mühendisliği
Başvuru kriterleri doğrultusunda değerlendirme yapılarak olumlu değerlendirilen araştırmacıların belirli başlıklar altında projeyi detaylandırması istenecektir. Doktora tezleri için 6 aylık gelişme raporları ile proje faaliyetleri izlenecektir.

BİZDEN ÖĞREN

TUSAŞ Kariyer

BİZİ TAKİP EDİN!

TUSAŞ’lı olmak, gözü yükseklerde bir ailenin parçası olmaktır. #GözümüzYükseklerde