İletişime Geçin
IMA badge Winner MUSE badge

HANGAR Kampüs Programı

Programımıza katılarak iş fikrinden, ticarileştirilebilir iş modeline giden girişimcilik yolculuğunda Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin inovasyon yönetimi uzmanlığından faydalanmaya hazır mısın?

Üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından birine kayıtlıysan ve yenilikçi iş fikrini ticarileştirilebilir iş modeline dönüştürme sürecinde altyapı, eğitim ve mentorluk desteklerimizden faydalanmak istiyorsan HANGAR Kampüs’e Hemen Başvur!

NEDİR?

HANGAR Kampüs lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin iş fikirlerini, ticarileştirilebilir bir iş modeline dönüştürme yolunda kapsamlı destekler sunduğumuz açık inovasyon programıdır.

Programımız ürünlerimiz ve proje süreçlerimizle ilgili her dönem açıklanan konular özelinde, ürün, hizmet ve/veya iş modeli inovasyonları geliştirilmesini sağlarken, genç yeteneklerimize girişimcilik yetkinlikleri kazandırmakta ve ekosisteme girişimci mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

OLANAKLAR

ALTYAPI DESTEĞİ

Projeleri için ihtiyaç duyulan makine-teçhizat, sarf malzeme, yazılım, laboratuvar kullanımı vb. için imkanlar dahilinde destek sunulması

KAVRAM KANITI (POC - PROOF OF CONCEPT) GERÇEKLEŞTİRME İMKÂNI

İlgili projeler için tesislerimizde PoC uygulayarak çözümü sahada deneme imkânı

MİNİMUM UYGULANABİLİR Ürün (MVP- MINIMUM VIABLE PRODUCT) BÜTÇESİ DESTEĞİ

Ekiplerin geliştirdiği çözümün bir demosu niteliğinde olan MVP’sini gerçekleştirmesine destek olacak maddi destek imkânı

PATENT YAZIM DESTEĞİ

Patente konu olacak projeler için patent yazım sürecinde Patent Mühendisleri’miz tarafından uzman desteği verilmesi ve ilgili başvuru masraflarının karşılanması imkânı

YATIRIMCILAR İLE BULUŞTURMA

Program sonunda gerçekleşecek Demo Day’de ekosistemin önde gelen yatırımcıları ile bir araya gelerek girişim fikrine yatırım bulma şansı

TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYII ÇEKİM STÜDYOSUNU KULLANIM HAKKI

Program sonunda başarılı olan girişimci genç yeteneklere profesyonel video çekimi yapılabilecek ekipman ve donanıma sahip Türk Havacılık Uzay Sanayii Çekim Stüdyosu’nu belirlenen süre için ücretsiz kullanma imkanı

AYRICALIKLAR

AĞ KURMA VE TİCARİLEŞTİRME DESTEĞİ

Türk Havacılık Uzay Sanayii paydaşları ile ilişkilendirilme şansı ve imkanlar dahilinde pazara girişte destek sunulması

SEKTÖR ÖZELİNDE BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Türkiye’nin en iyi mühendislerinden süreç boyunca havacılık alanı özelinde bire bir tecrübe aktarımı

MENTORLUK

Alan uzmanlarından program boyunca iş modeli mentorluğu ve teknik mentorluk desteği

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ

Program kapsamında gerçekleştirilecek İnovasyon Kampı’nda bir iş fikrinin ticarileşebilir iş modeline dönüşmesi sürecinde gereken tüm yetkinlik setlerinin katılımcılara kazandırılacağı kapsamlı girişimcilik eğitimleri

SIKÇA SORULAN SORULAR

HANGAR Kampüs Programı’mıza buraya tıklayarak başvurabilirsiniz.
HANGAR Kampüs Programı’mızın son başvuru tarihi 1 Nisan 2023’tür.
Türkiye’de bulunan bir üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından birine kayıtlı genç yetenekler, HANGAR Kampüs Programı’mıza başvurabilir. Başvuru sürecinde herhangi bir bölüm veya sınıf ayrımı yapılmamaktadır.
HANGAR Kampüs’e başvuran yenilikçi projeler, aşağıdaki kriterler üzerinden değerlendirilecektir ve sunulan fikirlerde bu unsurlara yer verilmesi beklenmektedir.
 
 • • Yenilikçilik
  1. o Fikrin, inovasyon unsurlarını içermesi
  2. o Fikrin yepyeni bir ürün, hizmet veya iş modeli olması
  3. o Fikrin; adımsal, yarı radikal veya radikal bir inovasyon olması
 • • Değer Önerisi
  1. o Fikir için sunulan değer önerisinin net, kolay anlaşılır, rakiplerden farkını açıkça anlatması.
  2. o Fikir için sunulan değer önerisinin müşterinin ilgili ürün ya da hizmeti satın alıp kullanması için somut nedenler sunması.
  3. o Fikrin, müşteri sadakatini ve deneyimini iyileştirmesi.
 • • Teknik Yapılabilirlik
  1. o Fikrin, mevcut teknik imkânlar ve ilgili alanın gereksinimleri (standartlar vb.) doğrultusunda uygulanabilirliği.
  2. o Fikrin, ekip üyelerinin sahip olduğu yetkinlikler ile uygulanabilirliği.
 • • Ticarileşme Potansiyeli
  1. o Fikrin ticarileşmesi durumunda müşteriler tarafından satın alınma potansiyeli.
 • • Çağrı Kapsamına Uyum
HANGAR Kampüs Programı’mızın konuları, her program dönemi için tarafımızca belirlenmektedir ve İnovasyon Portalımız üzerinden yayınlanmaktadır.
Başvurunu yaparken E-Devlet üzerinden veya üniversitenden aldığın güncel tarihli öğrenci belgeni yüklemen yeterlidir.
Genç yeteneklerimize yönelik bir açık inovasyon programı olan HANGAR Kampüs, yaklaşık 4 ay sürmektedir.
Yayınladığımız konuya ilişkin bir lisans/yüksek lisans/doktora tezi gerçekleştirdiysen bu çalışma ile HANGAR Kampüs’e başvurabilirsin. HANGAR Kampüs, inovatif bir iş fikri ve özellikle iş modeli inovasyonu bekleyen bir programdır. Bu kapsamda, yalnızca akademik ve bilimsel boyutu olduğu düşünülen (ticarileştirilebilir olmayan) projeler programımıza başvuramamaktadır.
Hayır, proje ekibi yalnızca öğrencilerden oluşmalıdır.
Halihazırda LIFT UP Programları’mızdan birine kabul almış bir proje, aynı dönem içinde HANGAR Kampüs’e başvuramamaktadır. LIFT UP dönemini tamamlamış olan ekipler, eğer projeleri HANGAR Kampüs’ün başvuru kriterleri ve beklentileri ile uyumlu ise HANGAR Kampüs’e de başvurabilmektedir.
Ekip olarak başvurma zorunluluğu bulunmakta olup, ekipler en az 2, en fazla 5 kişiden oluşabilmektedir.
Ekipler en az 2, en fazla 5 kişiden oluşmalıdır.
Hayır, genç yeteneklerin akademik not ortalaması HANGAR Kampüs’e kabul alma kriterine etki etmemektedir.
Güncel olarak Türkiye’de ikamet etmekte olan ve Türkiye’de yer alan bir üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler/değişim programı öğrencileri de HANGAR Kampüs Programı’na başvurabilir.
Yenilikçi ve özgün oldukları takdirde istenilen sayıda iş fikri ile başvuru yapılabilir.
HANGAR Kampüs Ön Değerlendirme Komitesi (ÖNDEK), Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi uzmanlarımızdan ve ilgili odak konuya yönelik teknik uzmanlarımızdan oluşmaktadır.

Demo Day’de projeleri değerlendirecek nihai jüri olan İnovasyon Komitesi (İKOM) ise Türk Havacılık Uzay Sanayii üst yönetimi ve ilgili ekosistem paydaşlarının temsilcilerinden meydana gelmektedir.
Programa kabul alan genç yeteneklerin listesi, başvuruların kapanma tarihini takiben 15 gün içinde İnovasyon Platformumuz üzerinden ilan edilecektir.
Evet, HANGAR Kampüs Programı’mızın ilk dönemi tamamen çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Programa katılmaya hak kazanan ekiplere katılım bağlantıları e-posta aracılığıyla iletilecektir.
Evet, program sonunda dereceye girmeye hak kazanan ekipler ödüllendirilecektir.
Evet, Demo Day’de jüriler yine Yenilikçilik, Değer Önerisi, Teknik Yapılabilirlik, Ticarileşme Potansiyeli ve Çağrı Kapsamına Uyum başlıklarını göz önünde bulundurarak bir puanlama yapacaktır.
Program kapsamında ortaya çıkabilecek, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre eser sayılanlar hariç, buluş, patent, faydalı model, tasarım, entegre devre topografyası, yapma bilgisi (know-how) ve teknik bilgi gibi özel bir mevzuatla ve/veya genel hükümlerle korunan her türlü teknoloji, fikri veya sınai ürünler ve bunlar üzerinde Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı ortaya çıkmasından itibaren, Türk Havacılık Uzay Sanayii’e ait olacaktır. Söz konusu fikri veya sınai ürünler ve bunlar üzerindeki sınai mülkiyet haklarının Türkiye ve Türkiye dışındaki ülkelerde kullanılması, üretimi, değiştirilmesi, geliştirilmesi, tasarlanması, pazarlanması, lisanslanması, ve her türlü satışı ile ticarileştirme hakkı ve teşvik başvuru hakkı özel olarak Türk Havacılık Uzay Sanayii’e ait olacaktır.

Program’a başvuru kapsamında iletilen fikirden bağımsız olup, başvuru öncesinde katılımcılara ait olduğu katılımcılar tarafından ispat edilebilen her fikri ve sınai mülkiyet hakkı katılımcılara ait kalacaktır. Bununla birlikte katılımcılara veya katılımcılardan herhangi birine ait olan bu fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanımı program kapsamında ortaya çıkmış buluş, patent, faydalı model, tasarım, entegre devre topografyası, eser, yapma bilgisi (know-how) ve teknik bilgi gibi özel bir mevzuatla ve / veya genel hükümlerle korunan her türlü teknoloji ve fikri veya sınai ürünler üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanılması için gerekli olursa, kendisine ait söz konusu fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanımı için ilgili katılımcılar tarafından Türk Havacılık Uzay Sanayii’e sınırsız, süresiz, bedelsiz ve özel inhisari olmayan lisans ve ruhsat verilecektir.
Katılımcılar, program kapsamında Türk Havacılık Uzay Sanayii’e sunduğu/sunacağı tüm fikir, bilgi ve açıklamaların kendisine ait olduğunu, başta fikri ve sınai haklar olmak üzere üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt eder. Katılımcılar, işbu madde kapsamında, herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali halinde tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, bu ihlal nedeniyle herhangi bir talep, iddia, dava ya da işlem söz konusu olduğunda Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin bu nedenle üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı tutarlar da dâhil olmak üzere uğradığı tüm zararları müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak şekilde tazmin etmeyi kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda daha önce başka bir yarışmaya sunulan bir fikir farklı fikri sınai mülkiyet sözleşmelerine konu olabileceğinden aynı fikir ile HANGAR Kampüs Programı’na başvurulması önerilmemektedir. Herhangi bir ihlalde bulunmadığı düşünülen proje fikirleri ile başvuruda bulunulabilir. Bu süreçte tüm hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.

BİZİ TAKİP EDİN!

TUSAŞ Kariyer

Türk Havacılık Uzay Sanayii'de olmak, gözü yükseklerde bir ekibin parçası olmaktır. #GözümüzYükseklerde